Ricochet News

Onderburgemeester gee skenkings in sy Wyk

JULY 6, 2016
Onderburgemeester gee skenkings in sy Wyk

Rdl. Daniel Maritz, Onderburgemeester van George Stadsraad en Wyksraadslid van Wyk 17 (Conville/Rosemoor) het verlede week tesame met die Wyk 17 Wykskomitee, donasies aan verskeie organisasies in sy wyk oorhandig as deel van die R100 000 Wyksgebaseerde Projekte. Dit was die laaste samekoms van die wykskomitee voor die plaaslike verkiesing. Die begunstigdes is Conville primêre skool, St Mary’s primêre skool, Rosemoor Dienssentrum, Rosemoor Huis vir Bejaardes en Bethesda Medical and Relief Services. In front are Ignatius Deyce, (skoolhoof van St Mary’s primêre skool), Marita Swanepoel (Bethesda Medical and Relief Services),  Rdl. Maritz, Pricelia Page (Rosemoor Dienssentrum) en Norton Scholtz (skoolhoof Conville primêre skool). Agter staan Marzanne Cillié (Bethesda Medical and Relief Services), Fiona Erasmus (Rosemoor Huis vir Bejaardes), Milly Jacobs (Rosemoor Huis vir Bejaardes), en wykskomiteelede John Ambraal, Maria Greeff, Bernadette Schoeman, Priscilla Foster, Chris Erasmus (Rosemoor Dienssentrum) en wyksrkomiteelid Magdalene Adams.