Ricochet News

Tjek aan George Munisipaliteit ten bate van Sportfasiliteite

Jul 8, 2016
Tjek aan George Munisipaliteit ten bate van Sportfasiliteite

Die Minister van Kultuursake en Sport, Me Anroux Marais, het op 5 Julie 2016 ‘n tjek aan mnr. Trevor Botha, Munisipale Bestuurder van George Munisipaliteit, oorhandig vir die bou of opgradering van sportfasiliteite, in die besonder netbalbane. By die geleentheid staan van links,  Jean Neethling, Waarnemende Hoof: Eden Streekkantoor, Departement van Kultuursake en Sport, Rdl. Rassie de Villiers, Portefeuljeraadslid vir Sport,  Botha, die Minister, Desmond Speelman, Voorsitter van die Eden Sportraad en Walter Hendricks, Direkteur van Gemeenskapsdienste by George Munisipaliteit.